I, II, IV, V  09.00-20.00
III              09.00-18.00
VI             10.00-14.00
VII             11.00-14.00
Debreceno g. 5, Klaipėda
Tel.: (8-46) 36 06 76
Mob.: +370 699 37 859

Jei šuniukas agresyvus

Visiškai normalu, kad žaisdamas ar socialiai bendraudamas jūsų šuniukas naudojasi burna, tačiau visai nesmagu būna, kai šie maži aštrūs dantukai įsminga į jūsų kulną ar alkūnę. Labai svarbu yra išmokyti šuniuką, kaip reikia tinkamai elgtis su burna. Šios mažos piranijos kontroliavimo strategiją sudaro pagrindinė paklusnumo programa, šuniuko poreikius atitinkantis stimuliavimas, tinkamo elgesio skatinimas ir nepageidaujamo kandžiojimo nutraukimas. Suaugę šunys žaidimo metu kandžiojasi daug rečiau negu jauni šuniukai, o tokio elgesio priežastys gali būti daug rimtesnės negu šuniuko „natūralus“ kandimo instinktas.

Todėl prieš mėgindami pakoreguoti šią problemą žemiau aprašomais metodais, verčiau pasikonsultuokite su elgsenos specialistais.

Tik nepabloginkite padėties

Įsitikinkite, kad jūs patys neskatinate šuniuko elgtis blogai. Neįaudrinkite šuniuko žaisdami šiukščiai, neerzinkite ir neskatinkite jo kovoti. Venkite žaidimų, kurie skatintų kąsti į rankas ar kojas ir jokiu būdu žaisdami nedėvėkite pirštinių, kurios padrąsina šuniuką kandžiotis. Taip pat atsargiai elkitės ir negirkite šuniuko, kai jis kandžiojasi. Jeigu įkandęs jis sulaukia iš jūsų dėmesio – toks elgesys ir toliau tęsis. Kandžiojimą paskatinsite, jeigu po įkandimo paglostysite šuniuką, paimsite jį ant rankų, švelniai su juo pabendrausite, nesmarkiai stumtelėsite nuo savęs ar net pabarsite, kai jis jums įkąs. Į įkandimą nereikia reaguoti.

Nukreipkite energiją tinkama linkme

Jeigu jūsų šuniukas nuolat siekia dėmesio stipriai kandžiodamas ar šiurkščiai žaisdamas, galbūt jam nepakanka pasivaikščiojimų, treniruočių ir protinės (psichinės) stimuliacijos. Tada, jums būtinai reikės suteikti šuniukui papildomų progų kaip reikiant išsidūkti. Pasivaikščiojimo metu sugalvoti tinkamų būdų, kad jis galėtų ką nors pakandžioti ar paduzginti, tarkime kokiam pagaliui išlieti savo pyktį ar kokį skudurą paduzginti ir panešioti. Mankštai labai tinka  pasivaikščiojimai, žaidimai, kai šuniukas jums atneša numestą daiktą, išdykavimas kieme ar kamuolio gaudymas. Jūs, o ne šuniukas turėtumėte rodyti iniciatyvą pažaisti.

Pasirūpinkite, kad jūsų šuniukas galėtų dažniau pažaisti su kitais draugiškais jaunais šunimis. Įsigykite pakankamai įdomių ir interaktyvių žaislų, pavyzdžiui, tokių, kuriais žaidžiant iškrenta skanėstas, arba tokių, kurie skatintų šuniuką ilgiau kramtyti. Kuo daugiau energijos šuniukas atiduoda žaisdamas tinkamus žaidimus, tuo mažiau jos lieka netinkamam kandžiojimuisi. Visada atsiminkite kad treniruočių tikslas: „pavargęs šuniukas yra geras šuniukas“.

Treniruotėms ir mankštai galite pasinaudoti šuniuko vakariene kaip paskatinimu. Tarp savęs ir kito šeimos nario pasidalinkite šuniuko sauso maisto granules. Tada atsistokite priešingose didelio kambario ar ilgo koridoriaus pusėse. Paeiliui kvieskite šuniuką pas save ir liepkite jam atsisėsti, kad gautų gabalėlį maisto. Be to, kad šuniukas mankštinasi, šis žaidimas moko jį prieiti prie žmogaus ir atsisėsti pasisveikinant, o ne šokinėti.

Pradėkite mokyti anksti

Kiek įmanoma greičiau pradėkite šuniuko socializavimą ir dresūrą. Tada parodykite šuniukui, kad jūs viską kontroliuojate mokydami jį paklusnumo komandų. Prieš duodami šuniukui daiktą, kurio jis nori ar kurio jam reikia, liepkite atsisėsti. Kartkartėmis liepkite porą sekundžių pasėdėti ir tada vėl sekti paskui jus. Sekioti jus gali namuose, lipant laiptais ar einant pro duris. Ignoruokite bet kokį įžūlų šuniuko elgesį – bakstelėjimus, sudavimus letena ar inkštimą siekiant atkreipti dėmesį.

Ilgas pavadis gali būti nebloga auklėjimo priemonė, norint kontroliuoti šuniuko kandžiojimus. Taip pat itin naudingas kieme. Prie antkaklio prisekite ilgą pavadį (3 metrų ilgio pavadis namuose, o 6 metrų ilgio kieme), kurį galėsite bet kuriuo metu suimti. Jei šuniukas pradeda kandžiotis, pavadį staigiu judesiu, bet nestipriai truktelėkite. Niekada nepalikite šuniuko vieno su pavadžiu.

Labiau užsispyrusiems šuniukams gali prireikti ir pavadėlio, ir antsnukio. Namuose uždėjus pavadėlį ir antsnukį, pabandžius šuniukui kąsti šeimos nariams, švelniai truktelėkite pavadį ir užčiaupkite nasrus.  Kai tik šuniukas nustoja kąsti, iš karto atleiskite pavadį. Antsnukis leidžia visiems šeimos nariams, net ir vaikams, kontroliuoti augintinio elgesį.

Išmokykite švelnaus elgesio

Jei jūs norėsite leisti šuniukui švelniai kąsti žaidimo metu, tai šuniuką reikėtų išmokyti švelnaus elgesio tokiu būdu: įkiškite ranką šuniukui į nasrus, kai jis yra visiškai ramus, ir pagirkite jį, jeigu jis tik švelniai suims jūsų ranką. Kai tik šuniukas stipriau sugriebs ranką ir jums suskaudės, tai greitai ir garsiai sušukite „Oi“. Ir iš karto nutraukite žaidimą bei nueikite nuo šuniuko. Palaukite maždaug dešimt sekundžių. Tada užsiimkite kita veikla : duokite kramtukų, liepkite šuniukui atnešti jums numestą daiktą arba užsiimkite paklusnumo komandomis.

Viskas yra viskas – „stop“ komandos naudojimas

Nors žaidimo metu švelniai kandžioti galima, tačiau labai svarbu yra išmokyti augintinį „stop“ komandos. Tai galima atlikti naudojant „Viskas“ komandą, kai šuniukas kandžiojasi. Pradėkite treniruotę, kai šuniukas yra visiškai ramus. Paduokite šuniukui gabalėlį skanėsto ir ramiu balsu sakykite „Gerai“. Po to priešais šuniuką laikykite kitą gabalėlį skanėsto ir tvirtu balsu sakykite „Viskas“. Tik nekelkite balso ir nešaukite. Jeigu šuniukas dvi sekundes nebando paimti skanėsto, neliečia jūsų rankos, tai sakykite „Gerai“ ir duokite jam tą gabalėlį skanėsto. Jeigu šuniukas paliečia jūsų ranką prieš pasibaigiant dviems sekundėms ar kol  nepasakėte „Gerai“ – iš karto jam griežtai  tarkite „Viskas“ tokiu tonu, kuris jo neišgąsdintų, bet priverstų atsitraukti. Išlikite toks pat, kai pasilenksite prie šuniuko ar žiūrėsite jam į akis, kartodamas komandą. Palaipsniui ilginkite laiką, kurį šuniukas turi laukti skanėsto. Kai tik šuniukas išmoksta paklusti komandos ir nebegriebia skanėsto, treniruokite toliau be skanėsto, o tik rankos gestu. Išmokius šuniuką komandos „Viskas“, ją galima taikyti esant šuniukui įsitempusiam ar susijaudinusiam.

Treniruočių tikslas yra išmokyti šuniuką neliesti skanėsto ar rankos, kai jam pasakoma „Viskas“. Nesvarbu, koks skanus beatrodytų skanėsto kąsnelis ar kokia įdomi jam būtų jūsų ranka. Norint išmokyti tokio elgesio, visa šeima turi elgtis nuosekliai. Tai turi būti laiku ir tiksliai atliekama komanda. O treniruotes reikia kartoti kas dieną be jokių pertraukų. Jeigu reikia, pavadėlis ir antsnukis taip pat gali būti naudojami „Viskas“ komandos mokymui. Kada šuniukas ignoruoja komandą ir toliau kanda, švelniai timptelėkite už pavadžio ir užčiaupkite nasrus. Galų gale šuniukas išmoks nebekąsti tik išgirdęs komandą.

Skirkite laiko šuniuko nusiraminimui

Bus tokių momentų, kai šuniukas taps visiškai nekontroliuojamas, o jūs neturėsite pakankamai laiko efektyviai susitvarkyti su šia problema. Tokiose situacijose geriausias sprendimas – nuvesti šuniuką į saugią, ramią teritoriją, kol jis nusiramins. Kai tik šuniukas apsiramins, paskatinkite jį žaisti. Galite duoti jam žaislą, į kurio vidų galima įdėti skanėstų ar maisto. Nukreipsite savo augintinio dėmesį nuo savo rankų. Naudokitės šiomis priemonėmis tik tada, kai jūs neturite laiko ar jėgų susikoncentruoti šuniuko auklėjimui.

Ko nereikėtų daryti

Venkite griežto auklėjimo būdo ir fizinių bausmių. Niekada nemuškite savo augintinio, netrenkite per snukutį, nespauskite jo lūpų tarp jo dantų, nepurtykite už kupros, neverskite jo ant nugaros ir jokiais būdais per prievartą nekiškite savo pirštų jam į burną. Tokie auklėjimo būdai greičiausiai tik pablogins esamą situaciją. Sužlugs jūsų ir augintinio tarpusavio santykis ir atsiras daug daugiau problemų, tokių kaip agresyvumas ir baimė. O tai jau rimta. Naudokitės šiais pasiūlytais auklėjimo metodais, kurie aprašyti šiame skyriuje, ir greitai jūsų šuniuko agresyvus elgesys paprasčiausiai išnyks.